Nietypowe sytuacje to nasza specjalność – zalana strefa multisport

Bardzo często stajemy przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, zwłaszcza gdy zalaniu ulegają spore powierzchnie o zróżnicowanej strukturze. Tego rodzaju zdarzenia wymagają bowiem sporej wiedzy i umiejętności, dzięki którym prace nad osuszeniem przestrzeni przebiegną płynnie i szybko. Ważnym celem naszych działań w takich okolicznościach jest przywrócenie jak najlepszego stanu zalanych nawierzchni, aby możliwe było ich ponowne wykorzystywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Ciekawym przypadkiem sytuacji kryzysowej była niedawna awaria strefy multisport, gdzie powierzchnia 900 m2 uległa kompletnemu zalaniu. Woda pokrywająca nawierzchnie infrastruktury sportowej mogła wyrządzić sporo szkód, na szczęście udało się przeprowadzić działania osuszające sprawnie, czego efektem jest doskonała kondycja całej ówcześnie zalanej przestrzeni. W temu podobnych przypadkach nasze usługi obejmują cały szereg działań, do których zawsze jesteśmy przygotowani.